Medlemsmöte 30:e Okt. Stortorgsgat. 11

Händelsetyp: Cafékväll
Plats: Storgatan 11, 735 31 Uppsala
Börjar: 2021-10-30 18:00
Slutar: 2021-10-30 20:00
Ansvarig: Johan Julin
Deltagare från GMF: Alla
Förtäring: Fika ingår
Gäst: Inga gäster inbjudna.
Allmänt samkväm för medlemmar.